!
!

MARTIN TISSING

 

Han Steenbruggen

Martin Tissing 65 jaar

Groningen, Philip Elchers, 2001.

MARTIN TISSING

 

Schriftje

 

Groningen, Philip Elchers, 2001

MARTIN TISSING

 

Martin Tissing, grafiek

Groningen, Galerie Prentwerk, 2001.

MARTIN TISSING

 

Dick Siersema

Martin Tissing 70 jaar

Groningen, Philip Elchers, 2006. Uitgave t.g.v. de tentoonstelling in Galerie Prentwerk, Groningen.

MARTIN TISSING

 

Dick Siersema

'Steeds simpeler, steeds geconcentreerder' - Martin Tissing 75 jaar

Groningen, Philip Elchers, 2011.

MARTIN TISSING

 

Dick Siersema

Martin Tissing - Zelfportret als dromer

Groningen, Philip Elchers, 2016.