!
!

NEDERLANDSE KUNST

 

Sandberg

Nederland - de nieuwe generatie

- Met originele omslaglitho van Ger Lataster

Willemstad, Curacao, Curacaos Museum, 1965

TOOROP, JAN

 

Eere-tentoonstelling Jan Toorop

's-Gravenhage, Schilderkunstig Genootschap Pulchri, 1928

LECK, BART VAN DER

 

Toos van Kooten (red.)

Bart van der Leck

Kröller-Müller Museum, Otterlo / Kunstmuseum Wolfsburg, 1994/95

CITROEN, PAUL

 

Schetsboek voor vrienden

- Oplage 950 ex.

Den Haag, L.J.C. Boucher, 1947

 

DEN HAAG

 

Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1938

Gemeentemuseum 's Gravenhage. 7 mei - 19 jui 1938

WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS

 

Kennisgeving van het huwelijk van Fie Werkman met Siep van den Berg, 15 juli 1943

Druksel in vijf kleuren, oplage c. 50 ex.

KET, DICK

 

Johan Mekkink

Ooggetuige: de schilder Johan Mekkink vertelt over de schilder Dick Ket

Brummen, Stichting Must, 2001

 

TOOROP, CHARLEY

 

A.M. Hammacher

'Charley Toorop in haar werken'

in: Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, 45e jaargang nr 1, januari 1935

VALK, HENDRIK

 

Alex de Vries

Hendrik Valk 1897-1986

Warnsveld, Terra Lannoo, 2005

NANNINGA, JAAP

 

Erik Slagter

Nanninga schilder

Haags Gemeentemuseum e.a. / Openbaar Kunstbezit, 1987. Deel 2 uit de serie Monografieën van Nederlandse beeldende kunstenaars.