pre-1950

!

WIEGERSMA, HENDRIK

 

Apocalypsis, of de openbaring van Sint Jan

 - Met 60 illustraties van Hendrik Wiegersma

Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1936.

DOORN, TINUS VAN

J. Slauerhoff

Afrikaansche elegie - getekend door Tinus van Doorn

Den Haag, Letterkundig Museum, 2005