!
!

SLOOT, JENTJE VAN DER

 

Jentje van der Sloot

Tentoonstellingscatalogus Museum 't Coopmanshus, Franeker, 1972.

VRIES, SJOERD DE

 

Depressie 89-90

Leeuwarden, Holland Pers, ca. 1990.

VRIES, SJOERD DE

 

Sjoerd de Vries

Den Haag, Gemeentemuseum, 2003.

WAL, FREARK VAN DER

 

Freark van der Wal

- Gesigneerd, met tekening

Tentoonstellingscatalogus museum 't Coopmanshus, Franeker, 1997.