!
!

GRONINGEN

 

Doeke Sijens / Han Steenbruggen (red.)

Het album van de moderne kunst in Groningen 1945-1962

Stichting De Ploeg / Groninger Museum, 2008. Ploeg Jaarboek 2008.

GRONINGEN

 

35 jaar moderne kunst in Groningen

Tentoonstellingscatalogus Groninger Museum, 1956.

GRONINGEN

 

Moderne kunst in Groningen

 - Met omslaglitho van Abe Kuipers

Tentoonstellingscatalogus Kunstkring Venlo / De Beyerd, Breda / De Lakenhal, Leiden, 1957

GRONINGEN - Karl Pelgrom e.a.

 

Interieur Anoniem

Finsterwolde, Instituut voor Creatief Werk, 1968, i.s.m. galerie Albert Waalkens

 

GRONINGER KUNST

 

Lokaal palet: Groningen, stad en land, gezien door zijn schilders 1900 - 2000

 

Groningen, Stichting behoud beeldende kunsten Groningen, 2000.

GRONINGER KUNSTENAARS 1963-1973

 

Bart de Vries (fotografie en tekst)

Groninger kunstenaars 1963-1973

Groningen, Philip Elchers, 2009.

GRUYTER, W. JOS DE

 

Beeld en interpretatie

Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1964

HANSEN, JOB

 

Job Hansen heeft een eigen pagina op de Prentwerk website

>> Zie 'Noordkunst' > 'De Ploeg'> 'Job Hansen'

HOOGHIEMSTRA, TJIBBE

 

Tjibbe Hooghiemstra heeft een eigen pagina op de Prentwerk website

 

>>> Zie 'Noordkunst' >> 'Tjibbe Hooghiemstra

HOOGHIEMSTRA, TJIBBE

 

Poem for Eire

- Gesigneerd, ed. 325

Groningen, Philip Elchers, 1992