!
!

WANING, MARTIN VAN

Louise Mellema

Martin van Waning

- Gesigneerd met uitgebreide opdracht

Drachten, Drukkerij Laverman, 1959

HOOGHIEMSTRA,TJIBBE

 

Madame Vaudry

Uitgave in eigen beheer t.g.v. de tentoonstelling in de Grote Kerk, Lochem, 2014

KLOMPIEN, MARTEN

 

Marten Klompien - tentoonstelling van schilderijen gouaches en tekeningen

Z.p., 1959

GRONINGEN

Moderne kunst in Groningen

 - Met omslaglitho van Abe Kuipers

Tentoonstellingscatalogus Kunstkring Venlo / De Beyerd, Breda / De Lakenhal, Leiden, 1957

HOOGHIEMSTRA, TJIBBE

 

Poem for Eire

- Gesigneerd, ed. 325

Groningen, Philip Elchers, 1992

RINSEMA, KRIN

 

Krin Rinsema - grafisch werk

Groningen, Grafisch Museum, 2009

WERKEN, RAMON van de

 

Schilderijen van Dantumadeel

Dokkum, Kalamiteit, 1980.

BREGMAN, BOELE

 

Verloren paradijzen

 

Uitgave t.g.v. de tentoonstelling in de Theologische Faculteit R.U. Groningen, 1989

ALTHUIS, WILLEM VAN

 

Willem van Althuis

- Gesigneerd, nr 32/50

Leeuwarden, Fries Museum, e.a., 1979.

POTT, ALIDA - PAU WIJNMAN

Caroline Roodenburg-Schadd

Huwelijk of kunst? - het onbekende talent van Alida Pott (1888-1931) en Pau Wijnman (1889-1930)

Alkmaar, Stedelijk Museum / Groningen, Philip Elchers, 2009.