werkman

HENDRIK NICOLAAS WERKMAN

1882 - 1945   Meer ...

!

WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS

 

Kennisgeving van het huwelijk van Fie Werkman met Siep van den Berg, 15 juli 1943

Druksel in vijf kleuren, oplage c. 50 ex.

WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS

F.R.A. Henkels

'In Memoriam H.N. Werkman - Doodsoorzaak van een kunstenaar'

In: Critisch Bulletin, maandblad voor letterkundige critiek, Herdenkingsnummer, Den Haag, Daamen, december 1945,

WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS

 

The Next Call

 - Facsimile edition

Utrecht, André Swertz, 1995. Ongewijzigde herdruk van de oorsponkelijke editie uit 1978.

WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS

 

Preludium

Utrecht, Reflex, 1982. Facsimile van de oorspronkelijke editie uit 1938.

WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS

 

H.N. Werkman 1882-1945

Stedelijk Museum Amsterdam, 1962. Cat.nr. 292.

WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS

Prof. Dr. Henk Prakke

Der zweite Türkenkalender. 1942 Groningen: Hendrik Nicolaas Werkman

Gutenberg-Gesellschaft / Van Gorcum, Mainz/Assen, 1967

WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS

Jan Martinet

De schilder Hendrik Werkman

- De oeuvrecatalogus van de schilderijen

Groningen, Martinipers, 1982

WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS -

 

Brieven van H.N. Werkman 1940-1945

 

Amsterdam, Arbeiderspers, [1968], tweede ongewijzigde druk 1982.

WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS

 

Fie Werkman

Herinneringen aan mijn vader Hendrik Nicolaas Werkman

Groningen, Wolters-Noordhoff / Forsten, 1987

WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS

Han Steenbruggen / Sjoukje Posthuma (red.)

'Uit innerlijke noodzaak geboren - Born of an inner need' - Hendrik N. Werkman 1882-1945

Groninger Museum, 1995. Deel 2 uit de Ploegreeks.