bregman_mb3

Boele Bregman

!

BREGMAN, BOELE

 

Verloren paradijzen

 

Uitgave t.g.v. de tentoonstelling in de Theologische Faculteit R.U. Groningen, 1989

BREGMAN, BOELE

Boele Bregman (1918-1980) - De collectie Hellinga in Britswerd

Britswerd, Hellingstichting, 1989

BREGMAN, BOELE

Boele Bregman - een overzicht

Leeuwarden, Fries Museum / Heerenveen, Museum Willem van Haren, 1988

BREGMAN, BOELE

Doeke Sijens

Boele Bregman - Alles bestaat uit kleur

 

Heerenveen-Oranjewoud, Museum Belvedere, 2011

BREGMAN, BOELE / MARE VAN DER WOUDE e.a.

Nachtboot

Duurswoude, Houdmare, uitgave in eigen beheer, 1968. Uitgave ter gelegenheid van expositie van werk van Boele Bregman, Mare van der Woude, David van Kampen, Tseard Visser.